NONAMAJKPENDIDIKANJURUSANJABATAN
1Anton Susanto, S.Pd.,M.Pd.LS2Pendidikan Teknik MesinPLT Kepala Sekolah
2Juju, S.Pd.,M.SiLS2Administrasi NegaraWakasek Kurikulum, Bendahara BOS
3Tarjuni, S.PdLS1Pendidikan Teknik MesinWakasek Humas
4Galang Putra Nusantara, S.PdLS1Manajemen BisnisKepala Program Keahlian
5Abdullah Hasan, S.T.LS1Teknik Industri Guru Mapel
6Ade Muhlisudin, S.Pd.ILS1Pendidikan Agama IslamGuru Mapel
7Ai Nurjanah, S.PdPS1Bahasa IndonesiaGuru Mapel
8Ali Saeful Milah, S.KomLS1Teknik InformatikaGuru Mapel
9Andi Yanto, S.PdLS1Kependidikan KepelatihanGuru Mapel
10Asep Sandi Ginanjar, S.T.LS1Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Guru Mapel
11Atis Setiawan, S.Pd.ILS1Pendidikan Agama IslamGuru Mapel
12Cecep Tendi Ependi, S.TPLS1lainnyaKepala Program Keahlian
13Chevy Sucipta Hamzah, S.T.LS1Teknik MesinGuru Mapel
14Dadan Fauzi, S.PdLS1Pendidikan SejarahGuru Mapel
15Dede Dudung, S.PdLS1Pendidikan MatematikaGuru Mapel
16Dudung, S.Pd., M.Pd.LS2lainnyaKepala Program Keahlian
17Eka Somantri, S.KomLS1Sistem InformasiGuru Mapel
18Eva Nurpianty, S.PdPS1Bahasa IndonesiaGuru Mapel
19Firnaka Randhani, S.PdLS1Bahasa InggrisGuru Mapel
20Gina Fajrin Napisah, S.PdPS1Bahasa InggrisGuru Mapel
21Hana Pardilah, S.PdPS1Pendidikan Agama IslamGuru Mapel
22Handi Harlan Pramulia, S.PdLS1Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)Guru Mapel
23Hernawati, S.PdPS1Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Guru Mapel
24Hilda Putri Rahayu, S.PdPS1Pendidikan Teknologi dan KejuruanGuru Mapel
25Irfan Risandy, S.PdLS1Pendidikan EkonomiGuru Mapel
26Jajang Nurjaman, S.KomLS1Teknik KomputerKepala Program Keahlian
27Kemal Yudi Darsana, S.PdLS1Pendidikan Jasmani dan KesehatanGuru Mapel
28Leni Marlina, S.PdPS1Pendidikan MatematikaGuru Mapel
29Lies Dewi Nurjanah, S.Pd, M.PdPS2lainnyaKepala Program Keahlian
30Mala Susanti, S.PdPS1Bahasa InggrisGuru Mapel
31Narti Karyati, S.PdPS1EkonomiGuru Mapel
32Neng Yuni Yuanita, S.PdPS1Pendidikan EkonomiGuru Mapel
33Novi Ratna Puri, S.PdPS1Bahasa IndonesiaGuru Mapel
34Nyai Hidayah, S.PdPS1Bahasa PerancisGuru Mapel
35Peri Perdiansah, S.PdLS1Pendidikan Seni RupaGuru Mapel
36Pina Meliantina, S.PdPS1Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaGuru Mapel
37Pipin Supini, S.PdPS1Pendidikan EkonomiGuru Mapel
38Puji Sri Astuti, S.PdPS1Pendidikan BiologiGuru Mapel
39Ridwan Mulyana, S.T.LS1Teknik KimiaWakasek Sarana dan Prasarana
40Tutun Dianti, S.PdPS1Pendidikan Bahasa dan Sastra SundaGuru Mapel
41Umar Saepudin, S.PdLS1Pendidikan Teknik MesinGuru Mapel
42Yosep Setia Budhy, S.PdLS1Bahasa InggrisWakasek Kesiswaan
43Yuni Rahmawati, S.PdPS1Pendidikan MatematikaGuru Mapel